orka oralna kirurgija z implantologijo

CENIK

PREGLEDI

 
SPECIALISTIČNI PREGLED – KONZULTACIJA Z IZVIDOM 50 EUR

 

KIRURGIJA

 
LOKALNA ANESTEZIJA (VŠTETA ŽE V CENO POSEGA) 0 EUR
AMBULANTNI NEOPERATIVNI KIRURŠKI POSEGI OD 30 EUR
LAŽJI OPERATIVNI POSEGI 150 EUR
ZAHTEVNI OPERATIVNI POSEGI OD 250 EUR
KOMPLICIRANI OPERATIVNI POSEGI (ZDRUŽENA 2 ALI VEČ POSEGOV) OD 350 EUR
EKSTRAKCIJA ZOBA 50 - 80 EUR
KOMPLICIRANA EKSTRAKCIJA 150 EUR
OPERATIVNA ODSTRANITEV MODROSTNEGA ZOBA 250 EUR
OPERATIVNA ODSTRANITEV ZALOMLJENE KORENINE 100-250 EUR
APIKOTOMIJA Z RETROGRADNO POLNITVIJO 250 EUR
ODSTRANITEV ČELJUSTNE CISTE 250 EUR
HISTOPATOLOŠKI PREGLED (MEDICINSKA FAKULTETA LJUBLJANA) 100 EUR
IZREZ MANJŠIH TUMORJEV BREZ ŠIVANJA OD 50 EUR
IZREZ MANJŠIH TUMORJEV S ŠIVANJEM OD 80 EUR
ODSTRANITEV MUKOKELE 100 EUR
APLIKACIJA PODROČNE BLOKADE 10 EUR
KIRURŠKO PODALJŠANJE KLINIČNE KRONE Z OSTEOTOMIJO 150 EUR

 

IMPLANTOLOGIJA IN DOGRADITVENI POSTOPKI

 
VSTAVITEV IMPLANTATA ANKYLOS C/X 700 EUR
KOSTNA DOGRADITEV – MANJ OBSEŽNA 50 EUR
KOSTNA DOGRADITEV – SREDNJE OBSEŽNA 100 EUR
KOSTNA DOGRADITEV – OBSEŽNA 150 EUR
ODPRT DVIG SINUSNEGA DNA – MANJ OBSEŽEN OD 400 EUR
ODPRT DVIG SINUSNEGA DNA – SREDNJE OBSEŽEN OD 600 EUR
ODPRT DVIG SINUSNEGA DNA – OBSEŽEN OD 900 EUR
ZAPRT DVIG SINUSNEGA DNA OD 300 EUR
KOLAGENSKA MEMBRANA – MALA (15 X 20 MM) 100 EUR
KOLAGENSKA MEMBRANA – SREDNJA (20 X 30 MM) 150 EUR
KOLAGENSKA MEMBRANA – VELIKA (30 X 40 MM) 200 EUR
ODPRTJE IMPLANTATA IN NAMESTITEV OBLIKOVALNIKA DLESNI 100 EUR
IZDELAVA IN UPORABA PRF MEMBRAN (DO 4 EPRUVETE) 50 EUR
VSAKA NASLEDNJA EPRUVETA ZA PRF MEMBRANO 2 EUR

 

PARODONTOLOGIJA

 
KIRETAŽA (MANJ KOT KVADRANT) 150 EUR
KIRETAŽA PO KVADRANTU 200 EUR
REŽENJSKA OPERACIJA PO KVADRANTU 350 EUR
GINGIVEKTOMIJA OD 50 EUR

 

Z ORTODONTIJO POVEZANA KIRURGIJA

 
FRENULOTOMIJA, PLIKOTOMIJA 50 EUR
FRENULEKTOMIJA S ŠIVANJEM 100 EUR
FRENULEKTOMIJA S KORTIKOTOMIJO IN ŠIVANJEM 150 EUR
ODPRTA FENESTRACIJA ZOBA Z EKSCIZIJO MEHKIH TKIV 100 EUR
ODPRTA FENESTRACIJA ZOBA Z DVIGOM REŽNJA 200 EUR
ZAPRTA FENESTRACIJA ZOBA Z LEPLJENJEM ŽIČKE OD 250 EUR

 

PREDPROTETIČNA KIRURGIJA

 
VESTIBULARNA PLASTIKA 200 EUR
REDUKCIJA TUBEROV – MEHKOTKIVNA 100 EUR
REDUKCIJA TUBEROV – KOMBINIRANA 200 EUR

 

PREVENTIVA IN USTNA HIGIENA

 
ČIŠČENJE ZOBNEGA KAMNA (CENA ZA EN ZOBNI LOK) 50 EUR
PESKANJE ZOB (CENA ZA EN ZOBNI LOK) 50 EUR
HIGIENSKI PAKET (ČIŠČENJE ZOBNEGA KAMNA, PESKANJE, OBA ZOBNA LOKA) 140 EUR
POLIRANJE ZOB (CENA ZA EN ZOBNI LOK) 50 EUR

 

NISMO DAVČNI ZAVEZANCI.

Cenik je informativne narave. Za izdelavo natančnega predračuna potrebujemo klinični pregled in analizo ustreznih slikovnodiagnostičnih preiskav (RTG posnetki, CT posnetki, itd.).

 

CENIK VELJA OD 01.03.2021